Cùng nhau ước về cuộc sống tương lại nhiều màu sắc.

Mỗi chúng ta đều có những mơ ước, mong muốn đạt được của riêng bản thân. Vậy để nói ước gì trong tiếng hàn sẽ như thế nào nhỉ??

Gắn vào sau động từ hoặc tính từ,  biểu hiện mong ước cho sự việc ở vế trước xảy ra hoặc hy vọng một việc gì đó xảy ra khác với thực tế. với động từ kết thúc có phụ âm 으면 좋겠다, động từ kết thúc bằng nguyên âm hoặc phụ âm ㄹ thì kết hợp với 면 좋겠다. Cấu trúc này tương đương với ý nghĩa trong tiếng Việt “nếu………………thì tốt biết mấy” hoặc “ước gì…..”.