Công việc hỗ trợ cách ly phòng dịch COVID-19 cho du học sinh Việt và quốc tế tại Hàn Quốc

Dù dịch bệnh nhưng vẫn có thể kiếm thêm thu nhập cho bản thân tuỳ vào từng tình huống và hoàn cảnh để thay đổi và chủ động nhất.

2021] Trường đại học Kyonggi Hàn Quốc (경기대학교) - Thông tin bạn cần lưu ý

Bạn Lê Khắc Hoàng, sinh viên khoa Quản trị khách sạn trường Đại học Kyonggi, đồng thời cũng là Trưởng phòng tại một công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực du học, du lịch và thương mại ở Hàn Quốc là Dynamic House. Hoàng phụ trách mảng hỗ trợ nhà ở và dịch vụ cách ly phòng dịch COVID-19 tại Hàn Quốc cho du học sinh.

Công việc của Hoàng là trực tiếp liên lạc và chịu trách nhiệm về các trường hợp nhập cảnh cách ly, từ việc hướng dẫn trước khi nhập cảnh đến việc chuẩn bị nơi ở, đưa đón tại sân bay, hướng dẫn các quy định của cơ quan phòng dịch trong thời gian cách ly. Khởi đầu từ việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên người Việt, sau hơn một năm, Hoàng đã mở rộng cung cấp dịch vụ cho cả sinh viên quốc tế và trở thành đối tác ủy quyền chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ hướng dẫn và hỗ trợ trong thời gian cách ly cho du học sinh của một số trường Đại học tại Hàn Quốc.

Nguồn http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=v&menu_cate=people&id=&board_seq=408925&page=1