Ngày 08/05, là Ngày Cha Mẹ ở Hàn Quốc - 어버이날 năm 2021

Ngày 8/5 어버이날 Hàn Quốc. Vào Ngày Cha Mẹ, con cái thường tặng Hoa cẩm chướng cho đấng sinh thành của mình.

Bắt đầu vào những năm 1930, khi một số cộng đồng Kitô giáo bắt đầu chào mừng Ngày của Mẹ hay Ngày Cha Mẹ, kết hợp với văn hóa Nho giáo truyền thống của Hàn Quốc tiến tới hình thành Ngày của Mẹ.

Năm 1956, Hội đồng Nhà nước Hàn Quốc quyết định ngày 8 tháng 5 hằng năm là Ngày của Mẹ. Tuy nhiên, câu hỏi về Ngày của Cha đã được đưa ra thảo luận.

Vào ngày 30/03/1973, ngày 08 tháng 5 đã được chỉ định là Ngày Cha Mẹ theo Nghị định của Tổng thống số 6615. Ngày Cha Mẹ lần đầu tiên, cả tuần với ngày thứ 8 đã là tuần tôn trọng người cao tuổi. Năm 1997, điều này bị bãi bỏ và thay vào đó, tháng Mười hằng năm trở tháng dành riêng cho việc tôn trọng người cao tuổi