Trang chủ » Chính Sách Giao Nhận

Chính Sách Giao Nhận


Sau khi nhận được đơn hàng từ Người Mua, Dreamland sẽ xác nhận hình thức giao dịch.

Sau khi nhận được đơn hàng từ Người Mua, Dreamland sẽ xác nhận hình thức giao dịch.

Nếu Người Mua đặt đơn hàng hoàn thành việc thanh toán Dreamland cung cấp nội dung khóa học cho Người Mua trên hệ thống theo thông tin tài khoản đã đăng ký.

Thời gian giao hàng được bắt đầu tính từ lúc đơn hàng được thanh toán thành công thành công tới khi hệ thống gửi thông báo chuyển nội dung số cho Người Mua thành công.


Thời gian giao hàng

Thời gian giao hàng (nôi dung số) cụ thể phụ thuộc vào ngày làm việc và thời gian làm việc trong tuần. Tuy nhiên, Dreamland ước tính thời gian chuyển hàng như sau thi thời gian giao hàng trong vòng 24 giờ.

Back to top