Trang chủ » Văn hóa Hàn Quốc

Văn hóa Hàn Quốc

Chaebol – Giới siêu giàu Hàn Quốc

Chaebol được xem là mô hình độc đáo trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế Hàn Quốc sau chiến tranh. Từ những năm 1960, sự hỗ [...]

Back to top