Dành cho trẻ từ 4-6 tuổi, các bạn chưa biết Tiếng Anh hoặc còn nhiều hạn chế khi giao tiếp bằng Tiếng Anh.

Thông qua các hoạt động thể chất, các trò chơi và hoạt động thực tế, các thầy cô daỵ và tương tác với học sinh để các em có thể biết một từ mới rất tự nhiên, nhanh chóng và dễ dàng. Ví dụ như từ “bình nước”, giáo viên sẽ sử dụng Tiếng Anh là “water bottle”; mỗi khi ra ngoài trời, các thầy cô lại nhắc các em mang “water bottle”. Và chỉ sau một vài lần như vậy, các em dù chưa biết một chút Tiếng Anh nào cũng có có thể nhận ra từ đó sử dụng một cách dễ dàng.

Học ngôn ngữ là phải được thực hành và áp dụng ngay lập tức. Ở Dreamland, các hoạt động đều có mục đích riêng nhằm khuyến khích các em phát triển tư duy sáng tạo, biết ứng xử trong cuộc sống, và tự tin trong giao tiếp. Các thầy cô luôn có mặt và sẵn sang giúp đỡ các em.