Thầy Andrew Cottingham

Quốc tịch Nam Phi. Tốt nghiệp ngành đồ hoạ tại trường Đại học Nam Phi. Thầy thích vẽ hoạt hình và yêu thế giới ngộ nghĩnh sang tạo của trẻ thơ. Với kinh nghiệm làm việc tại các trường mẫu giáo ở Việt Nam, thầy đặc biệt có kĩ năng dạy Tiếng Anh ở lứa tuổi mẫu giáo và đầu Tiểu học. Các học sinh vô cùng yêu mến và thích học Tiếng Anh với thầy.

Bằng cấp: Cử nhân.

Tốt nghiệp: Đại học Nam Phi.

Kinh nghiệm: Với kinh nghiệm làm việc tại các trường mẫu giáo ở Việt Nam, thầy Andrew đặc biệt có kĩ năng dạy Tiếng Anh ở lứa tuổi mẫu giáo và đầu Tiểu học.

Tag: