Thầy Hector Grimaldo

Quốc tịch Mỹ, Tốt nghiệp ngành Ngoại thương Quốc tế tại trường Đại học Texas, Hoa Kỳ. Với niềm yêu mến trẻ và tâm huyết với việc dạy Tiếng Anh cho trẻ em, thầy đã trở thành giáo viên dạy Tiếng Anh tại hầu hết các nước Châu Á cũng như Mỹ và Mexico.

Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, thầy đã nhận ra thử thách lớn nhất của trẻ em Việt Nam khi học Tiếng Anh là thiếu tự tin trong giao tiếp, chưa biết bày tỏ những mong muốn suy nghĩ của mình, và còn thụ động trong học tập. Vì vậy cùng với Dreamland, thầy mong muốn tạo ra một môi trường Tiếng Anh thực thụ để cải thiện những mặt còn hạn chế đó.

Tag: