Sự trợ giúp Ukraine từ Hàn Quốc

Ukraine Hiện nay đang là đất nước đang phải gánh chịu những tổn thất, thiệt hại từ chiến tranh với Nga. Ngoại giao của Hàn Quốc với Ukraine sẽ vẫn tốt đẹp.

Chính phủ Hàn Quốc quyết định hỗ trợ vật phẩm y tế khẩn cấp cho Ukraine, nước đang chống trả chiến dịch tấn công quân sự của Nga. 

Noise, speed, chaos and fuss everywhere': diary of evacuation from Kyiv |  Ukraine | The Guardian

Trong tuần này, Bộ Ngoại giao sẽ vận chuyển 40 tấn vật phẩm y tế khẩn cấp tới Ukraine, chia làm 4 đợt. Các hàng hóa hỗ trợ gồm quần áo bảo hộ, găng tay y tế, khẩu trang y tế, bộ dụng cụ sơ cấp cứu, máy tạo oxy di động, máy thở cho các bệnh nhân nặng.

Biện pháp hỗ trợ trên được căn cứ theo quyết định viện trợ 10 triệu USD của Hàn Quốc cho Ukraine. Bộ Ngoại giao đã lựa chọn các vật phẩm cứu trợ theo đề nghị của phía Ukraine, và hai bên đang trao đổi các hạng mục cụ thể liên quan tới việc cứu trợ nhân đạo.

Các vật phẩm y tế khẩn cấp chuẩn bị trong tuần này sẽ được chuyển cho phía Ukraine dưới sự phối hợp của các quốc gia lân cận.

Nguồn: http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=53585